Over ons

zorg woning woerden

De heer D.L. Veerman heeft in 1942 de grondslag gelegd voor de huidige bouwonderneming door compagnon te worden van de heer P. Radix. Hoewel in de oorlogsjaren de werkzaamheden zich beperken tot onderhoud, zijn er in de wederopbouw veel bouwprojecten gerealiseerd en hebben veel mensen bijvoorbeeld een huis laten bouwen door Radix & Veerman of werd er een uitbouw van de woning gerealiseerd.

In 1974 nemen twee zonen het aannemersbedrijf van hun vader over. Onder leiding van de heren F.H. en P. Veerman groeit Radix & Veerman uit tot het huidige bouw- en aannemingsbedrijf.

In de jaren ’70 en ’80 worden veel bouwwerken gerealiseerd na inschrijving op de aanbestedingsmarkt. Dit beleid wordt eind jaren ’80 gewijzigd. Dan richt Radix & Veerman zich meer op het initiëren en realiseren van bouwwerken in eigen beheer.

Vanaf 2007 neemt de derde generatie deel aan het bestuur van Radix & Veerman. Tot op heden is de ontwikkeling van projecten een kernactiviteit van Radix & Veerman maar is het uitvoeren van opdrachten voor een professionele of particuliere opdrachtgever, bijvoorbeeld als er een aannemer wordt gezocht voor renovatiewerken, niet minder belangrijk.

U vindt in ons een van de meest sympathieke bouwbedrijven voor uiteenlopende projecten. We zijn actief als aannemer in Den Haag, Haarlem, Zwijndrecht maar ook Hilversum en talloze andere plaatsen in met name de Randstad.

De mensen van Radix & Veerman

Piet Veerman

Al bijna 40 jaar geeft Piet Veerman leiding aan bouw- en aannemingsbedrijf Radix & Veerman. Zijn motto is “continuïteit creëren in de orderportefeuille van het bedrijf” Naast zijn dagelijks werk is hij tevens actief als voorzitter van het CDA in Woerden en de Utrechtse Aannemers Vereniging en is hij bestuurslid van verschillende commissies.

Oscar Veerman

Veelal ontmoet u Oscar Veerman bij het uitwerken van het meer- en minderwerk van uw woning. Naast zijn bouwkundige kennis is hij als bouwfysicus goed op de hoogte van vocht-, licht-, en geluidsproblematiek in de woningbouw.

Erwin Veerman

Van appartementen en parkeergarages tot een uitbouw achter de woning. Renovatie of restauratie van monumentale panden, de dagelijkse leiding is in goede handen bij Erwin Veerman. Naast zijn werk is hij actief in het bestuur van een locale sportvereniging.

Erik Veerman

Hij deed ervaring op bij projectontwikkelaar Ceres Projecten in Den Haag. Nu werkt hij mee aan o.a. het herbestemmen van locaties, de verkoop begeleiden van nieuwe projecten of het uitwerken van een prijsvraag zodat de werkvoorraad van Radix & Veerman toeneemt.