De boorstelling is aangevoerd t.b.v. de paalfundering voor de 42 zorgunits en 20 appartementen.

Nieuwbouw Oude Landt

Nieuwbouw 42 zorgunits en 20 appartementen

Het bestuur van ’t Oude Landt heeft op 4 december 2014 met Erwin & Piet Veerman van Radix & Veerman de opdracht ondertekend om 42 zorgunits en 12 appartementen te bouwen. Een mooie mijlpaal waarmee de start van de nieuwbouw binnen handbereik is. Inmiddels is ook de boorstelling aangevoerd en de wethouder uitgenodigd. Deze week zullen de eerste palen geboord worden.

Eerder dit jaar is een deel van het bestaande zorgcentrum gesloopt. Dit ging met veel nauwkeurigheid gepaard, om te voorkomen dat de belendingen niet zouden beschadigen.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein van Stichting ’t Oude Landt en bevat zes groepswoningen voor beschermd wonen. Deze groepswoningen bieden elk plaats aan zeven bewoners met dementie. Daarnaast realiseert Stichting ’t Oude Landt twintig seniorenappartementen voor de verhuur. Het nieuwe woon(zorg)gebouw biedt bewoners de ruimte om zichzelf te zijn en waardig oud te worden. Het huis biedt professionele zorg en gemaksdiensten die aansluiten bij de wensen, afkomst en tradities van bewoners uit de buurt.

Blijf via deze website op de hoogte van de voortgang van de nieuwbouw.